ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

Pado, Mayo, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
บูดน
มะหุด
ควนหยี
ป่าละเมาะ
ปะโด