ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

Mayo, Mayo, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
มายอ
มาหยอ
ปาแย