ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

La-nga, Mayo, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
กอแล
ลางา
ตาแบ๊ะ
บาละแต
ปาลัส
จูนง
เปาะชี