ตำบลสาคอบน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

Sakho Bon, Mayo, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
บาตะกูโบ
ม่วงหวาน
ตุนหยง