ตำบลสาคอใต้ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

Sakho Tai, Mayo, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ฆูลี
บูดี
สมาหอ
อาฆง