อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี - Yarang, Pattani

พื้นที่ 184.00 km2 คำขวัญ ยะรังเมืองเก่า นกเขาเสียงดี ขึ้นชื่อลูกหยี ทุเรียนดีหมอนทอง ลองกองหวานอร่อย