ตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

Krado, Yarang, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
กระโด
บาซากาจิ
ปรีกี
กูแบบาเดาะ
สาเราะ