ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

Kolam, Yarang, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
กอลำ
ละหารยามู
สะตา
ปูลากาซิง
ลานควาย