ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

Khlong Mai, Yarang, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โคกหญ้าคา
บินยา
กาแลสะนอ
สุงาบารู
โฉลง
โคกหญ้าคา