ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

Pitu Mudi, Yarang, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ชามู
บาซาเวาะเซ็ง
บาซาเอ
โต๊ะทูวอ
ปอซัน