ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

Yarang, Yarang, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
กรือเซะ
ยือแร
ยะรัง
ปายอเมาะสูเม็ง
พงสะตา
ต้นทุเรียน