ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

Rawaeng, Yarang, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ปูลา
จือโระ
มาปะ
จาแบปะ
ปุลาตาเยาะฆอ
ระแว้ง