ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

Sadawa, Yarang, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ลือเม๊าะ
สิเดะ
อีบุ๊
ศาลาสอง
อาโห
บากง
กูแบบาเดาะ
ปูตะ