ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

Mo Mawi, Yarang, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
พงสาฆอ
ดูซงปาแย
เมาะมาวี
ต้นมะขาม
เกาะบาตอ
ดารุสสลาม