ตำบลกะดุนง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

Kadunong, Sai Buri, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ฮุแตมาแจ
กูแว
ปายอ
โตะบาลา
กะดุนง
ละอาร์
บือแนบาแด
ปายอนอก