ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

Tabing, Sai Buri, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ตะบิ้ง
กูแบบาเดาะ
เจาะกือแย
แซะโมะ
สะนงกาเยาะ
กาเยาะมาตี