ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

Taluban, Sai Buri, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ปะเสยะวอ
กระจูด