ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

Thung Khla, Sai Buri, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ทุ่งคล้า
ปะลุกาตือแร
นาหว้า
เตราะปลิง
พอเหมาะ