ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

Bang Kao, Sai Buri, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
บางเก่าเหนือ
บางเก่าใต้
บางเก่าทะเล
ป่าทุ่ง