ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

Pase Yawo, Sai Buri, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ปาตาบาระ
บน
ปะเสยะวอ
ทุ่งเค็ด
บาเลาะ
จ่ากอง
ลุ่ม