ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

Manang Dalam, Sai Buri, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
มะนังดาลำ
กาแระ
กือบง
ปาโอะ
กงหงษ์
จลาโก