ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

Lahan, Sai Buri, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ทุ่งนุ้ย
ลาลอ
บูเกะ
ช่องแมว
ละหาร