ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

Paen, Sai Buri, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เจาะโบ
จะเฆ่ออก
จะเฆ่ตก
ด่าน
เตราะแก่น
แป้น
ช่องหมู่
ละหาร