อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี - Nong Chik, Pattani

พื้นที่ 231.50 km2 คำขวัญ เมืองเก่าวังพระยา ทหารกล้าขุนอิงคยุทธ อารามหลวงมุจลินทร์ สนามบินบ่อทอง ถิ่นของกุ้งกุลา