ตำบลกะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Kamiyo, Mueang Pattani, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ท่าราบ
กะมิยอ
ตาเนาะ
กาแลบือซา
ท่าราบ
สะมาโระ
บือแนกาเจ