ตำบลคลองมานิง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Khlong Maning, Mueang Pattani, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ปาเระ
คลองมานิง
สระมาลา
ตาเนาะบาตู