ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Chabang Tiko, Mueang Pattani, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ชุมชนตะลุโบะ
ชุมชนตะบังติกอ(วังเก่า)
ชุมชนจะบังติกอ(ริมคลอง)
ชุมชนตะบังติกอ(วอกะห์เจะหะ)