ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Talubo, Mueang Pattani, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
แบรอ
แบรอจะรัง
แบรอกูวิง
แบรอบูแยสะมิแล
กำปงปากา
ปาแดบองอ
ตะลุโบะ
ปกแดบองอ
บูโบะ