ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Tanyong Lulo, Mueang Pattani, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ตันหยงลุโละ
ตันหยงลุโละ
กรือเซะ