ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Baraho, Mueang Pattani, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
แบรอ
บาราเฮาะ
ลาดอ
กาฮง
สะนิง
มาแย
ตูตง
ปรีดอ