ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Barahom, Mueang Pattani, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ปาเระ
ปาเระ
ดี