ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Paka Harang, Mueang Pattani, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ตะลุโบะ
จางา
จือแรนิบง
กาฮง
กอแลบิเละ
ปะกาฮะรัง
เจ๊ะดี