ตำบลปุยุด อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Puyut, Mueang Pattani, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
รามง
รามง
บาราเฮาะ
บาราเฮาะ
กำปงบูแม
สุงาการี
ปุยุด