ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Sabarang, Mueang Pattani, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ชุมชนสะบารัง
ชุมชนยูโยด่านภาษี
ชุมชนบือติงตันหยง
ชุมชนบือติงกำปงกู(บือติงม่วง)
ชุมชนบือติงหะยีแม
ชุมชนโรงอ่าง
ชุมชนจือแรบาตู
ชุมชนปะการอ
ชุมชนโรงเหล้า