ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Ano Ru, Mueang Pattani, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ชุมชนอาเนาะรู
ชุมชนอาเนาะซูงา
ชุมชนคลองช้าง