ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

Tha Ruea, Khok Pho, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หัวควน
ควนเปล
ประดู่
ควนแตน
ท่าเรือ
โคกอ้น
ควนกะลาทอง