ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

Bang Kro, Khok Pho, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ทุ่งศาลา
บางโกระ
ฉาง
บู
ล้อแตก