ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

Pa Bon, Khok Pho, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ป่าบอน
ดอนเค็ด
นาค้อ
นาค้อกลาง
นาค้อเหนือ