อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี - Mai Kaen, Pattani

พื้นที่ 55.20 km2 คำขวัญ ไม้แก่นนาอยู่ น้ำบูดูสะอาด หาดทรายสวย ประทับใจด้วยวัดสารวัน ผูกพันพลับพลาบ้านละเว