พระนครศรีอยุธยา Ayutthaya

14 36 อย AYA
ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา?? ""
กลาง โสน 782,096 2,500.66 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา