พระนครศรีอยุธยา Ayutthaya

คำขวัญ ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกโสน

ภูมิภาค กลาง ตัวย่อไทย อย ตัวย่ออังกฤษ AYA ISO TH-14 FIPS TH36 ประชากร 782,096 พื้นที่ 2,500.66 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เสนา
Sena
17
เสนาตะกร้าสาน หลวงพ่อปานคู่เมือง เรืองรองเจียระไน ใฝ่ใจแผ่นดินธรรม
ท่าเรือ
Tha Ruea
10
ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต แดนตะโกดัดงาม เย็นสายน้ำนามป่าสัก วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก
นครหลวง
Nakhon Luang
12
มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาท นครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย
บางไทร
Bang Sai
23
ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอยคอยที่ลานเท
บางซ้าย
Bang Sai
6
บางซ้ายถิ่นทุ่งทอง เรืองรองพันธุ์ไม้ผล ชีวิตริมสายชล มากล้นแหล่งพันธุ์ปลา
บางบาล
Bang Ban
16
อิฐแกร่ง แหล่งดนตรีไทย เลื่อมใสหลวงพ่อขัน ผลิตภัณฑ์ก้านธูป
บางปะหัน
Bang Pahan
17
งอบสวยวิจิตร อิฐทนทาน มันเทศหอมหวาน งามตระการ บ้านทรงไทย เมืองชัยพระเจ้าตาก
บางปะอิน
Bang Pa-in
18
พระราชวังเลิศล้ำ หลวงพ่อดำ คู่เมือง รุ่งเรืองอุตสาหกรรม มีศีลธรรมชาวบางปะอิน
บ้านแพรก
Ban Phraek
5
หลวงพ่อเขียว หลวงพ่อขาว หลวงพ่อเภาคู่บ้าน พัดสานคู่เมือง พิพิธภัณฑ์ลือเลื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม เลิศล้ำหัตถศิลป์ แผ่นดินลิเก
ผักไห่
Phak Hai
16
วัตถุมงคลล้ำค่า วังมัจฉามากมี ของดีทำจากปลา ในนามีข้าว
พระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya
21
เมืองหลวงเก่า ชนเผ่าโบราณ สืบสานงานท้องถิ่น แผ่นดินมรดกโลก
ภาชี
Phachi
8
ชุมทางรถไฟ พระใหญ่ดอนกลาง เห็ดฟางภาชี ของดีหลวงพ่อรวย
มหาราช
Maha Rat
12
มหาราชแขวงนครใหญ่ หลากหลายวัฒนธรรม ลุ่มน้ำสามสาย แหล่งขายพริกมัน จักสานไม้ไผ่ ตำหนักไทยเจ้าปลุก
ลาดบัวหลวง
Lat Bua Luang
7
เมืองเกษตรปลอดภัย ให้อาหารข้าว ทางใบเลื่องชื่อ OTOP ขึ้นชั้นบรรลือ เขตร์นี้คือเมืองคนดีศรีอยุธยา
วังน้อย
Wang Noi
10
เมืองข้าวงาม นามวังน้อย ร้อยพันศิลป์ ดินแดนสงฆ์
อุทัย
Uthai
11
หลวงปู่ดู่คู่บ้าน อนุสรณ์สถาน พระเจ้าตากสิน ทั่วถิ่นคนใจธรรมะ โรจนะแหล่งอุตสาหกรรม