อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - Nakhon Luang, Ayutthaya

พื้นที่ 198.90 km2 คำขวัญ มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาท นครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย