อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - Bang Sai, Ayutthaya

พื้นที่ 150.70 km2 คำขวัญ บางซ้ายถิ่นทุ่งทอง เรืองรองพันธุ์ไม้ผล ชีวิตริมสายชล มากล้นแหล่งพันธุ์ปลา