อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - Ban Phraek, Ayutthaya

พื้นที่ 39.10 km2 คำขวัญ หลวงพ่อเขียว หลวงพ่อขาว หลวงพ่อเภาคู่บ้าน พัดสานคู่เมือง พิพิธภัณฑ์ลือเลื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม เลิศล้ำหัตถศิลป์ แผ่นดินลิเก