อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - Phachi, Ayutthaya

พื้นที่ 104.50 km2 คำขวัญ ชุมทางรถไฟ พระใหญ่ดอนกลาง เห็ดฟางภาชี ของดีหลวงพ่อรวย