อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - Maha Rat, Ayutthaya

พื้นที่ 120.16 km2 คำขวัญ มหาราชแขวงนครใหญ่ หลากหลายวัฒนธรรม ลุ่มน้ำสามสาย แหล่งขายพริกมัน จักสานไม้ไผ่ ตำหนักไทยเจ้าปลุก