อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - Lat Bua Luang, Ayutthaya

พื้นที่ 199.90 km2 คำขวัญ เมืองเกษตรปลอดภัย ให้อาหารข้าว ทางใบเลื่องชื่อ OTOP ขึ้นชั้นบรรลือ เขตร์นี้คือเมืองคนดีศรีอยุธยา