อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - Wang Noi, Ayutthaya

พื้นที่ 219.20 km2 คำขวัญ เมืองข้าวงาม นามวังน้อย ร้อยพันศิลป์ ดินแดนสงฆ์