อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - Uthai, Ayutthaya

พื้นที่ 186.80 km2 คำขวัญ หลวงปู่ดู่คู่บ้าน อนุสรณ์สถาน พระเจ้าตากสิน ทั่วถิ่นคนใจธรรมะ โรจนะแหล่งอุตสาหกรรม