พะเยา Phayao

คำขวัญ กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม ดอกไม้ประจำจังหวัด:

ภูมิภาค เหนือ ตัวย่อไทย พย ตัวย่ออังกฤษ PYO ISO TH-56 FIPS TH04 ประชากร 486,304 พื้นที่ 6,334.96 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เชียงคำ
Chiang Kham
10
เมืองแห่งธรรมะ มีพระนั่งดิน ถิ่นทอน้ำไหล ผ้าทอไทลื้อ น้ำตกเลื่องลือ คะแนงน้ำมิน ป่าไม้ผืนดิน อุดมสมบูรณ์
เชียงม่วน
Chiang Muan
3
ไดโนเสาร์แก่งหลวง บวงสรวงพระธาตุภูปอ บ่อแร่ถ่านหิน ภูเขาดินฝั่งต้า ท่าฟ้าโบราณสถาน ธารสวรรค์บ่อเบี้ย
เมืองพะเยา
Mueang Phayao
15
แม่ใจ
Mae Chai
6
พระเจ้าทองทิพย์คู่ถิ่น แหล่งทำกิน หนองเล็งทราย มากมายสวนลิ้นจี่ รสดีมะพร้าวเผา
จุน
Chun
7
พระธาตุขิงแกง แหล่งปลาเค้า ค่าวหงส์หิน ถิ่นเวียงลอ พืชผลเกษตรมีเพียงพอ ข้าวก่ำงาม
ดอกคำใต้
Dok Khamtai
12
ดอกคำใต้เมืองคนงาม วัฒนธรรมหลากหลาย มากมายหัตถกรรม พระธาตุงามจอมไคร้ ร่องช้างแหล่งอาศัย มากน้ำใจชาวประชา
ปง
Pong
7
พระธาตุดอยหยวกคู่เมือง งามลือเลื่องภูลังกา รักสัตว์ดอยผาช้าง ถ้ำผาตั้งตระการตา ตาดชาววางามล้ำเลิศ แหล่งกำเนิดน้ำแม่ยม
ภูกามยาว
Phu Kamyao
3
แห่ไม้ค้ำสี ประเพณีโบราณ อลังการม่อนผาขัน น้อยหน่านานาพันธุ์ อัศจรรย์พระธาตุภูปอ
ภูซาง
Phu Sang
5
ประตูสู่หลวงพระบาง ยางพาราชั้นเลิศ แหล่งกำเนิดน้ำตกอุ่น หวานละมุนน้ำอ้อยสบบง สูงส่งถิ่นพระธาตุ ตลาดชายแดนไทย-ลาว