พะเยา Phayao

56 04 พย PYO
กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม?? ""
เหนือ 486,304 6,334.96 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดพะเยา