อำเภอจุน จังหวัดพะเยา - Chun, Phayao

พื้นที่ 571.20 km2 คำขวัญ พระธาตุขิงแกง แหล่งปลาเค้า ค่าวหงส์หิน ถิ่นเวียงลอ พืชผลเกษตรมีเพียงพอ ข้าวก่ำงาม